Har I har problemer med Jeres nuværende adresse i Harerenden så læs nedenstående


 SOMMERHUSFORENINGEN HARERENDEN 


 Sommerhusforeningen Harerenden, v./Per L. Pedersen, Strandvejen 89, 1. sal, Lønstrup, 9800 Hjørring Telefon: 98 96 04 66 • Mobil: 21 25 28 02 • Email: per@bækrenden.dk 


 April 2024 

Har I har problemer med Jeres nuværende adresse i Harerenden, bedes I venligst sende en mail til undertegnede inden den 1. maj 2024. 

Kære medlem af Sommerhusforeningen Harerenden 

Som det fremgik af indkaldelsen til foreningens ordinære generalforsamling, samt som omtalt på generalforsamlingen, har Hjørring Kommunes henvendt sig vedr. ønske om nogle adresseændringer i Harerenden. 

Hjørring Kommune har allerede ændret adresserne for de tidligere adresser Bækrenden 6 og Bækrenden 8, til hhv. Harerenden 53 B og 53 A. 

Endvidere er 4 yderligere adresseændringer sendt i høring. 

Baggrunden for Hjørring Kommunes henvendelse var en henvendelse fra Digitaliseringsstyrelsen til Hjørring Kommune. 

Sommerhusforeningen Harerenden har rettet henvendelse til Nordjyllands Beredskab for at få oplyst, om beredskabet har udfordringer med at finde de 6 angivne adresser i Harerenden. 

Nordjyllands Beredskab har svaret, at de sagtens kan finde adresserne. 

Sommerhusforeningen Harerenden har oplyst til Hjørring Kommune, at vi ikke ser grund til at ændre på de nuværende adresser, som Hjørring Kommune har fastlagt for over 40 år siden. 

Adresseændringerne har direkte indflydelse på stedfinding via eksempelvis Krak, Google, Hjerteløber mv. 

Adresseændringer giver ligeledes en udfordring/omkostning med diverse opkrævninger/medlemsregistreringer, vejnavneskilte, nummerskilte, postkasser m.v. 

Sommerhusforeningens Harerenden anmodede Hjørring Kommune om at udsætte evt. yderligere adresseændringer til efter foreningens generalforsamlingen i 2024. 

Med baggrund i Hjørring Kommunes henvendelse vil vi hermed forespørge alle medlemmer, om I har problemer med Jeres nuværende adresse? 

Såfremt I har problemer med Jeres nuværende adresse i Harerenden, bedes I venligst sende en mail til undertegnede, inden den 1. maj 2024, på per@bækrenden.dk 

På forhånd tak. 

Med venlig hilsen 

Per L. Pedersen