Årets generalforsamling

Traditionsmæssigt afholdes der generalforsamling for Sommerhusforeningen Harerenden samt interessentskabsmøde for I/S Harerenden om lørdagen før Palmesøndag. 

Invitation til generalforsamlingerne bliver fremsendt af bestyrelsen, lagt på hjemmesiden og afholdes på Hotel Kirkedal, Lønstrup.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til formanden senest 8 dage før den berammede generalforsamlingsdato.

Nedenfor findes dokumenter fra den senest afholdte generalforsamling. Øvrige beretninger, årsregnskaber og budgetter findes i 'Arkiv'

Kære medlem af Sommerhusforeningen Harerenden

 

Se venligst nedenstående

  • Brev     
  • Indkaldelse til generalforsamling i Sommerhusforeningen Harerenden, 

     lørdag, den 23. marts 2024, kl. 13.00, på Hotel Kirkedal, Mårup Kirkevej 30, Lønstrup

  • Indkaldelse til interessentskabsmøde i I/S Harerenden (i forlængelse af generalforsamlingen i Sommerhusforeningen)
  • Arrangementsoversigt 2024
  • Notat vedr. ejendomsskat/grundskyld 2024 for medlemmer af I/S Harerenden


Brev.pdf

Indkaldelse generalforsamling - 2024.pdf

Indkaldelse medlemsmøde - 2024.pdf

Arrangementoversigt.pdf

Notat vedrørende ejendomsskat..PDF