Lokalplan

Vi opfordrer alle medlemmer til at anskaffe Lokalplan nr. 480.4a for Sommerhusområdet Harerenden. Den kan erhverves ved henvendelse til Hjørring Kommunes Tekniske forvaltning eller downloades her på siden.

Når vi opfordrer til dette, skyldes det, at vi nødig vil ud i en situation, hvor det kan blive nødvendigt at informere Hjørring Kommune om overskridelser af lokalplanen.

Det kan ske - og er sket, at nogle ikke overholder reglerne i lokalplanen. Det er i Sommerhusforeningens optik ikke acceptabelt, da lokalplanen er lavet for at sikre et fortsat naturskønt område.

Vi håber på en fælles forståelse for, at det tjener os alle bedst, at lokalplanen overholdes.

Såfremt bestyrelsen bliver bekendt med overskridelser, vil dette blive meddelt Hjørring Kommune, som efterfølgende behandler sagen.

Lokalplan.pdf