Vand

Det samlede vandforbrug for området fordeles ligeligt mellem de sommerhusejerne, der får leveret vand gennem Sommerhusforeningen Harerenden.

Der er installeret et elektronisk overvågningssystem til løbende at følge vandforbruget. Den enkelte sommerhusejer opfordres til af følge forbruget, så eventuelle lækager/sprængninger hurtigt opdages. 

I 2016/2017 blev der etableret nyt vandledningsnet i hele området. Vær opmærksom på, at det er den enkelte husejer, der har vedligeholdelsespligten fra målebrønd og til og med husinstallationen.

Det er en stor hjælp for foreningens vandudvalg, at brønddækslet holdes fri for ukrudt, græs og anden vegetation, som gør det svært at finde målerbrønden. 

Ligeledes vil vi anbefale, at man tømmer rørene for vand og lukker for vandet i vintersæsonen, hvis huset ikke er opvarmet. På den måde kan vi undgå frostsprængninger, når vi har hårde vintre. 

Herunder findes følgende dokumenter:

  • Tegninger over ledningsnet
  • Vejledning vedr. vandspild i huset
  • Vejledning til tømning af vandrør

Delplan1.pdf

Delplan2.pdf

Vedr.Vandspildihuset1.pdf

Tmningafvandisommerhuset2.pdf