Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har på sine seneste møder drøftet følgende større emner:

  • Kystsikring - bidragsstørrelse og Statens manglende bidrag til sandfodring i 2023
  • Købmandsforretningen - udvendig vedligeholdelse
  • Et større antal byggesager og samarbejdet herom med Hjørring Kommune
  • Adresseændringer i Harerenden 
  • Betaling af ejendomsskat for I/S Harerenden i lyset af ny vurdering og forskudt betaling
  • Overgang til ny leverandør af administrativt system og ny hjemmeside (ForeningLet)
  • Årsregnskaber og budgetter for hhv 2023 og 2025